Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tim anh

danhatyen might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tim anh. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Con gió nào đưa em đến cùng anh
Cái nắng nào đưa em tới tận cùng nỗi khát
Em khao khát mong mùa xuân trở lại
Lá non tô sương sớm đậu trên cành
Chiều góc phố sương giăng buồn từng sợi
Mắt nhạt nhòa như ngóng đợi ánh sao xa
Dẫu có thể ngày mai thành hư hảo
Cả vũ trụ bao la cả vời vợi nỗi buồn
Em sẽ là ngọn gió mai
Lặn vào bão tố tìm anh … tìm anh

Update by: Thong Tran

tim anh
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer