Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tim em


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

theson might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tim em. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Một mình tôi trên đường với chiếc bóng đơn côi,
Từng ngày qua phiêu bạt tìm em.
Hối tiếc hoài ngày tháng đôi ta gần nhau,
Đã một lần lầm lỡ ta xua đuổi em.
Giờ đã mất em rồi ta mới thấy cô đơn,
Đường khuya vắng nhớ kỷ niệm xưạ
Đã không còn gì nữa cho ta hoàI mong,
Suốt một đời chỉ biết chờ trông.
Nhớ những lúc tôi cùng với nàng,
Quấn quít suốt bao ngày tháng dàị
Phút cuối trước khi nàng giã từ,
Em không cho tôi lời oán trách.
Giọt mưa đêm lạnh lùng như oán than ai,
Kỷ niệm xưa bây giờ đã hết.
Hối tiếc nhiều chỉ biết trách ta mà thôi,
Biết nơi nào để đến tìm em.

Update by: Thong Tran

tim em
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer