Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tim lai canh ngoc lan


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

ngocho might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tim lai canh ngoc lan. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Tôi vẫn đi về tìm lại cành ngọc lan
cành ngọc lan năm cũ có còn trên bến xưa
dòng sông lơ lững một chiều đông
gió đưa lời ai hát vắng xa buồn xa vơì

Chuyện xưa ngày ấy còn rơi
đã yêu thầm cô bé tóc vừa ngang búi vai
nàng hay e ấp cười nhìn tôi
mắt thẹn thùng ngu ngơ , nói sao lời chẳng vừa

Nhưng em đâu nào có biết
tôi đâu nào dám nói
mối duyên thầm từ lâu
Em ngây thơ vừa mới lớn
bao nhiêu là uớc muốn
tôi đâu nào dám gần
Nhưng khi xuân tình mới chớm
thương yêu vừa mới hé
nỡ sao đành chia xa
Em không nói lời biệt ly
không giã từ nhau đi
cho lệ tràn bờ mi

Trong nỗi u hoaì , tìm kiếm người xưa
cành ngọc lan năm cũ , tả tơi đầy ngoài sân
Bờ sông vắng lặng một chiều đông,
xót xa lời thương nhớ, tiễn đưa một bóng hình
Ngọc lan còn đó Ngọc Lan ,
em tôi giờ đâu mất
để tôi buồn thâu đêm
Tìm em chỉ còn tìm trong mơ
ngõ về lòng bơ vơ
lẻ loi đời quạnh hiu

Update by: Thong Tran

tim lai canh ngoc lan
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer