Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tim ve chon cu


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

hopca might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tim ve chon cu. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đường về buốt giá khiến con tim ta hững hờ
Một m´ình với gió bước trong đêm theo dĩ vãng
C?òn đâu nữa ánh sao đêm
cùng với những giấc mộng dài
Theo bước chân phiêu du với đêm dài

C?òn g´ì tiếc nuối với bao nhiêu câu ước hẹn
Cuộc t´ình thứ nhất đă trót trao chưa kịp nói
Giờ đây biết đâu mà tìm
Về nơi ấy, theo chân người
Mộng viễn du t´m về với thời gian

Tình yêu sẽ theo chân người
Tình yêu ấy về chốn xưa
Ngày xưa ấy, anh đâu ngờ sẽ cuồng say
Tình yêu đó, anh đâu ngờ
T´nh yêu chỉ là viễn du
Đừng tha thiết với mong chờ
Dù đă yêu theo thời gian

Tìm về chốn ấy sẽ cho ta bao kỷ niệm
Đường về cuối phố gió heo may sao lạnh buốt
C?òn lại những thoáng hư vô
Người yêu hỡi anh mong chờ
Tình chúng ta chỉ là kỷ niệm xưa

Update by: Thong Tran

tim ve chon cu
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.