Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh don coi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

nguyenphihung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh don coi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đã có những lúc tôi nhìn lại, cuộc tình đó lúc bóng em xa rồi
Thế giới có biết bao người yêu nhau suốt đời
Cớ sao số kiếp tôi vẫn hiu quạnh
Vẫn mãi dấn thân trên đường đời
Dù tình yêu trói tôi giữa đau vùi
Thế giới có mấy ai được vui trong ái tình ..
Thế nên chẳng thấy tôi quá đớn lạnh …
Lúc biết yêu đã xa người
Lúc trái ngang đã giăng trời .. hươngb hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng
Thì tôi yêu đây giữa đơn côi …….

Tình trong nhân thế để nắm lấy lấy một tình yêu để vẫn thấy ta được yêu .. hỡi linh hồn tha hương
Tình yêu đó lúc trống vắng khi cuộc quay lúc đắm đuối khi đổi thay như hằn lên vết thương ..
Nhân gian kia mấy ai được vui …yêu đương trong giấc mơ lẻ loi
Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua thấm ướt hết bao lời ca
Khúc ca tình đơn côi …..

Vẫn mãi dấn bước trên đường đời
Dù tình yêu trói tôi giữa đau vùi
Thế giới có mấy ai được vui trong ái tình thế nên chẳng thấy tôi quá đớn lạnh
Yêu nhau lúc xa nhau rồi
Lúc trái ngang đã giăng trời
Hương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng
Thì tôi yêu đây giữa đơn côi …..ơ ớ ớ ớ ….

Tình trong nhân thế để nắm lấy một tình yêu để vẫn thấy ta được yêu hỡi linh hồn tha hương
Tình yêu đó lúc trống vắng khi cuộc quay lúc đắm đuối khi đổi thay như hằn lên vết thương
Nhân gian kia mấy ai được vui , yêu đương trong giấc mơ lẻ loi …
Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua thấm ướt hết bao tình ca
Ôi tình ca lẻ loi ….. a há …….

Hà há … há…. há …. há …….
Tình trong nhân thế để nắm lấy một tình yêu để vẫn thấy ta được yêu …hỡi linh hồn tha hương
Tình yêu đó lúc trống vắng khi cuộc quay lúc đắm đuối khi đổi thay như hằn lên vết thương
Nhân gian kia mấy ai được vui … yêu đương trong giấc mơ lẻ loi ..
Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua thấm ướt hết bao tình ca
Ôi tình ca lẻ loi …….

Tình tôi đó đốt cháy bao ngày qua thấm ướt hết bao tình ca
Ôi tình ca lẻ loi ….
Tình tôi đó đốt cháy bao ngày qua thấm ướt hết bao tình ca
Ôi tình ca lẻ loi …….

Update by: Thong Tran

tinh don coi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.