Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh que


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

hongvan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh que. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Tình quê : giòng suối thanh,
Tình quê : đồng lúa xanh,
Dịu dàng hoa ngàn thắm ngát hương trinh.
Lâng lâng cô thôn nữ tay mềm mơn chồi lúa
Cung lòng vươn lời ca đùa theo gió.
Ngừng đây người khách tơ,
Ngừng đây nguồn ý thơ,
Chiều tàn đêm dần xuống lướt sương mợ
Bâng khuâng cô thôn nữ nghiêng mình qua chồi lúa
Ngây nhìn ai tìm trao lời thợ

(Khách thơ) – Xa xa chim say lưng trời ?
(Thôn nữ) – Chim tung bay muôn lối
(Khách thơ) – Đây trông hoa xinh yêu đời ?
(Thôn nữ) – Hoa lung linh đàn lơi
(Thôn nữ) – Xa xa êm đưa hương ngàn ?
(Khách thơ) – Hương gieo thơ lai láng
(Thôn nữ) – Bên sông trăng lên mơ màng ?
(Khách thơ) – Trăng buông buông tơ vàng

Tình quê : ngàn lúa reo,
Tình quê : lời suối theo
Hoà cùng muôn vàn tiếng sáo phiêu diêu
Bao la trăng rơi ánh
Ngây nhìn : đôi hồn thanh
Quên đời, mơ màng kiếp đồng xanh

Update by: Thong Tran

tinh que
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.