Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh xua gai hue


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

ngocha might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh xua gai hue. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Một bóng dáng mảnh mai
Một mái tóc mềm ướt dài
Thướt tha buông chảy
Gió chiều thoảng ngất ngây
Mộg tiếng nói lặng thinh
Một ánh mắt ẩn dấu tình
Ấp yêu một mình bóng hình ngày xanh

Cuộc tình đầu chẳng được thiết tha bao lâu
Vừa đượm nồng đã phải cách xa nhau
Lời xưa ân ái thoáng đau tê tái tê tái
Sắc như một làn dao cứa sau
Còn bóng dáng mảnh mai
Còn mái tóc mềm ướt dài
Vẫn đi đi hoài bước đời lẻ loi

Vừa ngày nào tình cùng bóng soi
Giờ trở lại một mình với lang thang
Tình xưa gái Huế, người xưa khuê quế khuê quế
Thoảng khơi một niềm đau kín sâu

Lời nguyện cầu nào mình đã xin cho nhau
Còn quyện vào đậm màu ngói rêu nâu
Lời xưa ân ái thoảng đau tê tái tê tái
Sắc như một làn dao cứa sau
Còn bóng dáng mảnh mai
Còn mái tóc mềm ướt dài
Vẫn đi đi hoài bước đời lẻ loi

Update by: Thong Tran

tinh xua gai hue
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.