Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh yeu thu nhat


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

manhquynh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh yeu thu nhat. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Xin được một lần tôi hát cho tôi
Cho vừa tình yêu thứ nhất trong đời
Cho mình hiểu rằng chỉ bấy nhiêu thôi
Cho cơn đau còn mới, cho người ta thấy lòng vuị
Xin được một lần nhắc em ngày cưới
Rượu hồng xe hoa ngỡ gói đôi đời
Ai ngờ một chiều nhạt má lem
Tương lai không vừa ý nên người ta mới đành đị

Cho hỏi một lời giữa ngày vu quy
Đầu đường chung đôi ta đã hứa gì
Sao lại đành lòng chia cách đời đôi
Duyên trăm năm không trọn từng ngày dài mỏi mòn mình tôị
Xin được giận hờn trách em ngày cuối
Và tình xưa xin từ đó buông xuôi
Thêm một lần trời đổ gió thay mưa
Trong đêm hoang nào đó xin một giây khóc người xưạ..!!!

Update by: Thong Tran

tinh yeu thu nhat
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.