Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

toi da mat


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

khanhly might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song toi da mat. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu người tình
Người tình của tôi lớn lên trên khắp ba miền
Một ngày đạn bom giết em
người tình Việt Nam lớn lên chưa gặp một lần

Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu người tình
Người tình Việt Nam ôi dịu dàng
Người tình Việt Nam quá hùng anh

Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu nụ cười
Em từ Hà nội có bao giờ được yên vui
Bao năm lửa khói nung khô trái tim yêu người
Mộ bia quanh đây chôn theo những cuộc tình tôi
Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu mộng rồi

Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu hẹn hò
Từng ngày miền Nam dấu đạn mù
Từng ngày miền Bắc những đời lo
Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu người tình
Những người còn lại cố vững lòng chờ tương lai
Bay trong lời gió, nghe ra tiếng oán bên trời
Tuổi xuân xanh ơi
cho em muôn vạn ngày mai

Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu mộng rồi
Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu mộng ngời

Update by: Thong Tran

toi da mat
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.