Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

trang son cuoc


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

phuongthanh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song trang son cuoc. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

(capo 0.time 2/4)

INTRO:

Suốt canh tàn, một mình ta dưới trăng vàng.
Đàn trầm vương, khúc mơ màng, gợi lòng ta nỗi niềm vang xa
Nhìn ánh trăng, mơ về phía trời khuất xa
Một tình thơ chốn non ngà, ôi! Giờ phút sao sớm tàn.

Lòng còn hoài mơ một đêm, điệu nhạc rền vang rừng vắng
Rượu nồng càng vui càng ấm, đắm say men nồng tình duyên
Cùng nàng ngồi bên dòng suối, hẹn hò một duyên tình mớị
Nàng ngồi lặng nghe chàng nói, khẻ rung rinh đôi làn môị

Suốt canh tàn, kề vai nhau dưới trăng vàng
Nhạc xa đưa khúc mơ màng, nàng nhìn ra phía trời xạ
Như ước mơ, duyên tình thơ mộng dưới trăng.
Nhưng thời gian vẫn trôi hoài, trăng tàn uá rơi khuất tàn.

(SOLO ĐK)

Nghẹn ngào tình duyên sơn nữ, tình thơ ngây bên suốị
Xót xa duyên tình xưa, lạnh lùng ngồi trong trăng sáng.
Ta nhớ ngày qua, nhờ lán gió đưạ
Gió ơi đưa về chốn xưa, thiết tha bên bờ suối mợ
Bóng ai qua làn ước mợ

Update by: Thong Tran

trang son cuoc
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.