Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tren dinh phu van


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

hongvan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tren dinh phu van. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử
Vi vu vi vu Trúc Lâm thiền tự
Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si
Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng
(huơ huơ huơ huơ huơ)

Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước
Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài
Vào rừng trúc mai véo von con sáo sâu
Ta khóc ròng một câu đâu người ta yêu dấu
Bao giờ hết tơ vương?

Ha! Vời vợi đất trời phiêu bạc tình si
Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng
(huơ huơ huơ huơ huơ)

Như cánh chim ngóng trời lồng lộng
Vương vấn yêu đương (ta) hứng giọt mưa nguồn
một đời khát khao rút lòng nhả kén sâu
Ta muốn hỏi một câu: Bao giờ thôi tơ vương ?

Mênh mang mênh mang Phù Vân yên Tử
Vi vu vi vu Trúc Lâm thiền tự
Vời vợi đất trời phiêu bạc tình si
Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng
… tìm người trong mộng

Update by: Thong Tran

tren dinh phu van
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.