Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tro lai pho cu


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

nhuquynh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tro lai pho cu. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Trở Lại Phố Cũ

Chuyện tình ta hôn nay
Tựa như chiếc lá úạ
Chợt hình bóng mỗi người mỗi ngã.
Như cánh chim bay về đến nơi em đợi chờ.
Còn lại em một mình quay bước.
Đừng buồn chi em ơi
Vầng trăng đã khép kín
Gọi nhau mãi chỉ để thêm đaụ
Em ước mong cơn mưa xóa tan đi cuộc tình
Để lại đây dấu chân đôi tình nhân.
Từ khi anh ra đi về nơi rất xạ
đàn chim én líu ríu bay về phố cũ.
Thà xa nhau yêu nhau còn hơn bên nhau hoàị
Trách chi khi ta đến trong lầm lỡ
Đêm qua anh nằm mơ thấy em.
Mà sao em vui với ai trong vòng taỵ
Nhìn em anh ngỡ như
Hôm nào tiếng bước chân em về.
xóa tan đi cơn mơ dài tăm tối
Câu kinh xưa giờ đây dối gian.
Còn lại rêu phong lãng quên trên thềm xưạ
Thời gian thôi xóa đi,
Kỷ niệm xẽ mãi không quay về.
Biết trong tim ta luôn chờ nhaụ

Update by: Thong Tran

tro lai pho cu
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.