Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tuong niem


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

tuanngoc might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tuong niem. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Ta nghiêng vai soi lại cuộc đời, thì haĩ hùng hoàng hôn chợt tới
Ta nghiêng tai soi lại tình người, thì bóng chiều chìm xuống đôi vai
Đang mân mê cho đời nở hoa, chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối
Đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy, bỗng ngỡ ngàng hụt mất trên tay
Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ
Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vaì giờ
Bàn tay làm sao giữ, 1 đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ, 1 thời yêu thiết tha
Mang ơn em trao tình 1 lần, là kỷ niệm dù không đầm ấm
Mang ơn em đau khổ thật đầy, là nắng vàng dù nhốt trong mây
Mang ơn trên cho cuộc đời ta, vaì vạn ngày gío cuồng mưa lũ
Trong cơn đau 1 vùng hương khoí, kéo ta về, về coĩ hư vô

Update by: Thong Tran

tuong niem
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.