Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

ve day hoi em


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

nguyenhung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ve day hoi em. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Tình xa lìa nhau, đời em về đâu, tình anh chìm sâu
Mưa gió ưu buồn rơi vẫn rơi
Mưa gió âm thầm tháng năm.

DK:
Em ơi, nhớ chăng ngày xưa
Khi ta gối chăn nồng ấm
Từng vòng tay cuồng say ta đã gởi trao
Nay ta xa nhau, buồn không hỡi em?

Chiều mưa nhẹ rơi, buồn lên khơi, tình chơi vơị
Em có bao giờ nhớ thương
Năm tháng khi mình có nhau

DK:
Em ơi, dối gian mà chi
Khi tim vẫn nghe nồng ấm
Tội tình chi mà ta xa lánh tình yêụ
Em ơi! Em ơi! Về đây hỡi em!

Update by: Thong Tran

ve day hoi em
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.