Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

Xa Nhau Từ Đây – Anh Tu


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Nguyễn Đình Toàn might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Xa Nhau Từ Đây – Anh Tu. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

X A N H A U T U D A Y

Xa Nhau Từ Đây
Nguyễn Đình Toàn

Thôi em ta xa nhau từ đây
Ta như cây và em như mây
Làm sao níu lại trời mong ước
Cứ thả cho hồn tan nát bay

Tình mưa một trận ta cùng biết
Nắng chẳng còn vui cũng thế thôi
Bao nhiêu nhật nguyệt chưa tàn hết
Mưa của trần gian mưa cứ rơi

Tình coi như là xong
Còn chi đâu mà mong
Ta đã chết nhau trong lòng
Mộng đã vỡ tan tựa những tiếng chuông
Ngân nha chỉ còn dư vang

Đánh thức những tháng năm sầu thương
Ôi ta mang hồn ta không xong
Từng phen muốn trở thành sông núi
Khi tưởng như người không máu xương

Ngày qua chỉ để cho ngày tiếp
Sống để chờ xem có chết không
Em như là mộng ta ghì siết
Tay mỏi rồi nên tay đã buông

Update by: Thong Tran

Xa Nhau Từ Đây – Anh Tu

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.