Categories
Viet Music Albums

The Best Of Nhu Quynh 2 – Ao Hoa

This Vietnamese music CD album from Thuy Nga Music Production, CD album title The Best Of Nhu Quynh 2 – Ao Hoa. Read more for sample audio music and detail of the album. Some might have video clips.

1 – Mau Hoa Ky Niem – Nhu Quynh
2 – Mua Dem Ngoai O – Nhu Quynh
3 – Hoa Trinh Nu – Nhu Quynh
4 – Pho Dem – Nhu Quynh
5 – Neu Xuan Nay Vang Anh – Nhu Quynh
6 – Giac Ngu Co Don – Nhu Quynh
7 – Ao Hoa – Nhu Quynh
8 – Vong Co Buon – Nhu Quynh
9 – Ke Chuyen Trong Dem – Nhu Quynh
10 – Vong Gac Dem Suong – Nhu Quynh
11 – Ngoai O Dem Vang – Nhu Quynh
12 – Con Thuong Rau Dang Moc Sau He – Nhu Quynh
13 – Dem Chon Dau Vuot Bien – Nhu Quynh
14 – Nguoi Ngoai Pho – Nhu Quynh
15 – Noi Lai Tinh Xua – Nhu Quynh
16 – Cho Anh Ben Doi – Nhu Quynh
17 – Lien Khuc Con Duong Xua Em Di – Xin Anh Giu Tron Tinh Que – Nhu Quynh
18 – Xuan Mong Cho – Nhu Quynh
19 – Lien Khuc Truong Chi My Nuong – Chuyen Tinh Ben Nhanh Song Gay – Nhu Quynh
20 – Nua Vang Trang – Nhu Quynh
21 – Hoa Buom Ngay Xua – Nhu Quynh
22 – Do Ai – Nhu Quynh
23 – Hanh Trang Gia Tu – Nhu Quynh
24 – Mua Rung – Nhu Quynh
25 – Nho – Nhu Quynh

The Best Of Nhu Quynh 2 – Ao Hoa

Type – ID: CD28787

Label / Production:
Thuy Nga

Áo Hoa - Best of Nhu Quỳnh 2 (Disc 2)
Title
Áo Hoa - Best of Nhu Quỳnh 2 (Disc 2)
Keywords
áo hoa, như quỳnh, thúy nga, paris by night, pbn, AO HOA, NHU QUYNH, THUY NGA, TNCD, CD, MAU HOA KY NIEM, MUA DEM NGOAI O, PHO DEM, NEU XUAN NAY VANG ANH, GIAC NGU CO DON, VONG CO BUON, KE CHUYEN TRONG DEM, VONG GAC DEM SUONG, NGOAI O DEN VANG, QUANG LE, TRUONG VU, QUANG LÊ, TRƯỜNG VŨ
Category
Music
Description
BEST OF NHU QUYNH
"AO HOA"

1. Màu Hoa Kỷ Niệm
2. ...
Áo Hoa - Best of Nhu Quỳnh 2 (Disc 1)
Title
Áo Hoa - Best of Nhu Quỳnh 2 (Disc 1)
Category
Music
Description
1. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
2. Đêm Chôn Dầu Vượt B...
Best of Như Quỳnh (Disc 2)
Title
Best of Như Quỳnh (Disc 2)
Category
Music
Description
01. Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi
02. Bạc Trắng Lửa H...