Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

ao tu than

aivan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ao tu than. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Thuở ấy quen nhau trên đường thanh vắng,
Trong nắng Thu sang, hay mùa trăng sáng
Chưa tròn duyên thắm nhưng đường chia đôi,
Nhưng tình xa xôi …$VN United$http://ra.vnunited.com/vietmusic/aivan_aotuthan.wma$2004-07-07′, 263);

Update by:

ao tu than