Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

bai tinh ca khong quen


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

minhtuyet might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song bai tinh ca khong quen. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Bài tình ca thiết tha đó
Mình cùng vui hát theo với đàn
Bài tình ca với ta khắp nơi
Phiêu bồng vui lãng du
Có nhau mãi bên đời
Bài hát tình khúc trăm năm
Đã đến với con tim thắm nồng
Ngọt ngào lúc thơm môi hôn
Thiên đàng ái ân
Có ta dìu bước nhau
Em vẫn nhớ mãi
lúc quen ban đầu
nói yêu em
trong câu ca đầy trìu mến
bài hát đó đã khiến
bao nỗi ray rức thương nhớ
không làm sao
em quên người ơi
Có những lúc thao thức
trong đêm dài em chợt mong
kề bên lắng nghe anh ca đàn
bài tình ca cho em đầu tiên
kỷ niệm bao mộng mơ
thần tien chan chứa …
Bài tình ca thiết tha đó
tình ngàn năm
lứa đôi chẳng phai
cùng trời mây
lãng du khắp nơi
muôn ngàn hoa thắm tươi
cùng chào đón ta …
mình cùng nhau hãy vui hát
cùng dạo len tiếng tơ ái ân
bài tình ca thiết tha thuở nào
cho hồn em ngất ngây
tình khúc đó mãi không quên …

Update by: Thong Tran

bai tinh ca khong quen
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.