Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

bong bien


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

dantruong might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song bong bien. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Tình là sóng xô bờ, tình chỉ là giấc mơ
Tình là đá chơ vơ suốt đời ôm thương nhớ
Yêu thương vụt bay tựa như áng mây
Bên nhau nghe lòng đắng cay
Một người mãi đi tìm tình chỉ là cánh chim
Từng đợt sóng miên man chôn vùi đời phiêu lãng
Bao nhiêu mộng mơ đẹp như ý thơ
Chợt như giông tố ai đâu ngờ
Khi anh mất em trái đất thôi không còn quay nữa
Đời anh như thiếu vắng nụ cười
Khi ta mất nhau vì sao đêm lẻ loi biển khơi sẽ cạn khô

Update by: Thong Tran

bong bien
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.