Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

chieu dong que


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

phinhung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song chieu dong que. Read more to see song lyric, video clips and play the song.


Chiều là chiều ơi,
Nắng chiều dần buông khắp nơị
Từng bầy chim tung cánh bay về nơi cuối trờị
Một đàn mục đồng ngồi vắt vẻo trên mình trâu,
Ngân tiếng tiêu sầu hoà nhịp theo câu hát đưa duyên.
Đồng ruộng mênh mông, nắng mưa cùng nhau góp công.
Một dòng sông nước xuôi ngược hai mái chèọ
Tình mình tuy nghèo mà mơ ước tát cạn biển đông.
Thương mến thêm mặn nồng chờ ngày mai cây lúa đơm bông.

ĐK:

Hai đứa mình yêu nhau,
Xây đắp mộng mai saụ
Bên mái nhà tranh,
Một hàng dừa cao soi bóng bờ aọ
Đây nắng đẹp quê ta, đây mối tình nở hoạ
Vang tiếng cười gần xa,
Lòng người phơi phới sống vui chan hoà.

Update by: Thong Tran

chieu dong que
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.