Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

chuyen tinh ong buom


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

phinhung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song chuyen tinh ong buom. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Nhiều đêm khắt khoải, niềm ưu tư chợt đến
Cho nhớ thương đông đầy, kỷ niệm xưa còn đấy
Mà người đổi thay, chối bỏ câu hẹn thề
Để lại nhau, chua xót và thương đau
Từng đêm mưa giăng sầu, như nước
mắt ban đầụ
Mình đã khóc cho nhaụ
Niềm thương chớm nở, mình yêu nhau từ đó
Không đánh đo âuu lo, nhớ quen nhau từ lâu
Và nào ngờ đâu, cũng đành thôi tạ từ
Cuộc tình như ong bướm vườn bên hoa
Và khi hoa phai tàn, ong bướm bay theo
đàn.
Để chọn kiếp ly tan.
Nhưng thôi nhắc lại chỉ đau đớn lòng
Vì đời mấy ai giữ được câu chung tình
Mấy ai hiểu cho mình, tay trắng đôi tay
Đường tình còn ai, dù duyên kiếp không thành.
Chỉ tuỉ phận mình thôị
Đường yêu lắm neỏ, nụ hoa yêu tàn heó
Cho nhớ nhung mang theo, nếu xưa ta đừng quen
Lời ngọt đầu môi, chớ thành câu bội bạc
Tình đổi thay, như áo mặc qua tay
Đời ai không một lần, dang dở duyên ban đầu, để chọn kiếp thương đaụ

Update by: Thong Tran

chuyen tinh ong buom
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer