Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

co nho ten em


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

nguyenhung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song co nho ten em. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Chiều về trên đồi vắng hong tóc em hồng…
Hôn gót chân ngà trên có hiền hoà …
Ngập ngừng bụi cay mắt em,
Đan ngón dài sương khói mù khơị..
Và nụ hôn đầu chào nhung nhớ…..
Ta biết yêu em….
Rồi chiều đi biển nhớ đêm chiếm tâm hồn !
Mắt em long lanh muôn ánh sao ngờị..
Tình nồng ngọt thắm đôi môi
Ôm dáng gầy chất ngất hương mệ..
Vùng cỏ hoang thẹn thùng nuối tiếc…
Ta đã yêu em…
Yêu em yêu ma quái thênh thang nhung nhớ vu vơ để rồi nhiều ước mợ..
Yêu em ta ray rứt tâm tư biết em còn dối lừa ….
Yêu em ta quen với cơn say men đắng môi mềm để rồi càng nhớ thêm….
Yêu em ta hốc hác xanh xao ngày đêm tàn phá….
Lòng chợt nghe buồn vắng hiu hắt đi về…
Chôn bước không gian nhớ em vời vợi …
Ngậm ngùi điếu thuốc cháy trên môi !
Ôm trái sầu nghe những tàn phaị..
Tìm về đâu hỡi người tình yêu dấụ……
Có nhớ tên em

Update by: Thong Tran

co nho ten em
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.