Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

co quen duoc dau


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

thanhthao might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song co quen duoc dau. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Những đêm mưa nằm đây khóc một mình, nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn. Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều nhưng giọt nước mắt chưa vơị

Biết xa nhau là em sẽ đau buồn, thế sao không chờ nhau cuối con đường. Đường dài mãi sao bóng anh không quay lại, tan nát tim em bao buồn đaụ

Hứa thât nhiều, quên thât nhiều, đôi khi trách nhau có ðuoc đâụ Đến một lần, xa môt đời nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhaụ

Update by: Thong Tran

co quen duoc dau
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.