Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

cuoc tinh thoang bay


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

sisithanhly might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song cuoc tinh thoang bay. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Tình buồn trôi qua cùng cơn gió nàọ.. thoáng đây
Nhẹ như cơn say làm rung cõi lòng… ngất ngây
Tình làm hoen mi bờ vai tóc mềm… thướt tha
Rồi tình bay xa cùng bao nỗi sầụ.. vấn vương…

Ôi tình mang đến bao nhiêu niềm tin
Tình tươi thắm như muôn loài hoa
Tình trong sáng như muôn vì sao
Lung linh trên khung trời chiều tàn…

Tình ngày xa xưa giờ đây đã tàn… vỡ tan
Tình buồn cô đơn chỉ mang nỗi sầụ.. nhớ thương
Bao tình yêu đó hôm nay còn đâủ
Tình ngăn cách như muôn vì sao,
Tình bay mất như bao làn mâỵ..

More

More than the greatest love the world has known
This is the love Íll give to yoụ.. a kiss
More than the simple word I try to say
I only live to love your morẹ.. each day

More than yoúll ever know,
More arms long to hold you sọ.. my life
Will be in your keeping
Waking, sleeping, laughing, weeping…

Longer than always is a long long time
But far beyond forever yoúll be mine
I know I never lived before
And my heart is very sure
No one else could love you morẹ..

Update by: Thong Tran

cuoc tinh thoang bay
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.