Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

dau xot ly chim quyen


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

hongvan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song dau xot ly chim quyen. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Ngày xưa khi chưa lớn khôn đà nghe câu hát lý Chim Quyên
Chim quyên ăn trái nhãn lồng , ngày nay khi ta lớn khôn lại nghe câu hát lý chim quyên , chim quyên ăn trái nhãn lồng .
Chim quyên chim ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi .
Mà đôi ta không là tình nhân không phải vợ chồng
Chưa hề bén tiếng chưa hề quen hơi
Như chim quyên chưa ăn trái nhãn lồng
Như lia thia chưa quen với chậu vàng .
Nên dù biệt ly cũng chẳng đau lòng chi
Chẳng ngậm ngùi đâu dù phải nghe câu hát lý chim quyên .

Vàng rơi trên sông sóng xô thoảng theo trong gío thoáng hương cau
Hương cau xui nhớ mùi trầu
Chiều nay qua sông Cửu Long lại nghe câu hát lý thương nhau
Thương nhau sao lỡ nhịp cầu .
Chim quyên chưa ăn trái nhãn lồng
Ta chưa thương bậu , bậu đừng thương ta .
Chim quyên chưa ăn trái nhãn lồng
Ta chưa thương bậu
Bậu đừng thương ta . . .

Update by: Thong Tran

dau xot ly chim quyen
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer