Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

de tra loi mot cau hoi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

hongtruc might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song de tra loi mot cau hoi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Một nửa ba năm anh yêu tình áo giầy quân nhân
Đường xuôi quân ghé lại đôi lần
Bao nhiêu âu lo có hôm đã hỏi người yêu bẻ bỏng
Hay mơ anh vắng nhà “hỏi em có nhớ? ”

Trả lời anh yêu không gian còn bước thời gian đi
Một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhiều
Mưa khuya giăng tơ gió khuya hững hờ -dèn khuya hiu hắt ngọn
Tương tư đôi lúc buồn vì anh vắng nhà.

ĐK:

Tình nước lòng trai! Anh hiên ngang đối diện mặt trời
Chân qua chốn nào hương chất lên cao
Đã yêu lính trể ngày về ai tiếc gì.

Từ bàn tay tiên nắn nón từng nét chữ gửi cho anh
Để anh vui bước đường quân hành
Môi em đang xinh mắt em vẫn tình màu xanh hé nụ.
Đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết “ mặt “…!!!

Update by: Thong Tran

de tra loi mot cau hoi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.