Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

dem hoang


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

lamgiaminh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song dem hoang. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đuờng về đêm nay, cô đơn mình tôi
Buớc chân hoang đi về đâu
Đuờng thênh thang, thành phố cũ hôm nào
Người người say đắm, tay trong vòng tay
Người yêu ơi, nay về đâu
Người có biết rằng, đêm nay tôi buồn
Đuờng nầy ngày xưa, ta hay chờ nhau
Phút yên vui, nay còn đâu
Rồi nay ta, người có biết tôi chờ
Đuờng về hun hút, riêng tôi lẻ loi
Còn bao du huong ngày xưa
Tình đó suốt đời tôi tôn thờ hoài
Giờ đã xa nhau, mà chưa quên những hẹn hò
Đón đưa trên đuờng phố khuya không người
Và càng nhớ mãi, khi giận hờn, khi mặn nồng
Đuờng phố… vắng em… thế nên u buồn…

Đuờng nầy đêm nay, cô đơn mình tôi
Nhớ thương ôi, bao giờ vơi
Vùng yêu thương, vùng nuớc mắt chan hòa

Từng lời ca vút lên cho người vui
Còn tôi đêm hoang lẻ loi
Từng buớc… kéo dàị.. lê thê đuờng về…

Lâm Gia Minh trình bày

Update by: Thong Tran

dem hoang
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.