Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

den ben anh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

nguyenkhang might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song den ben anh. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Trọn ngày hôm nay nhớ nhung, một đêm cuối Đông
Đẹp như giấc mộng, thần tiên kiếp nào, mình đã biết nhaụ
Rộn ràng trong đôi mắt em, mùa Xuân đã lên.
Trời trong nắng lành, và em ước hẹn sẻ đến bên anh.

Giờ anh nơi đó có nghe lạnh không
Bàn tay em ấm có mang mùa Xuân
Về trên cây lá cũa tâm hồn anh, giá băng lạnh câm.

Niềm thương nỗi nhớ, hãy mang về đây
Về theo cơn gió án mây trời bay
Ngàn dặm xa xôi có nghe lời ru về nơi chốn cũ.

Trọn ngày hôm nay nhớ nhung, một đêm cuối Đông
Đẹp như giấc mộng, thần tiên kiếp nào, mình đã biết nhaụ
Rộn ràng trong đôi mắt em, mùa Xuân đã lên.
Trời trong nắng lành, và em ước hẹn sẽ đến bên anh.

Nụ hôn đầu tiên đã trao, rộn ràng ngây ngất chìm sâụ
Rạt rào từng cơn sóng đưa, thuyền tình về nơi bến đỗ.
Vòng tay cô đơn giữ nhau, thời gian trôi qua rất maụ
Đừng để vụt đi giấc mơ hoài mong chờ.

Update by: Thong Tran

den ben anh
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.