Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

den em chieu qua


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

thuyvi might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song den em chieu qua. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

(Giảng đường 2, Đại Học Khoa Học Sài Gòn)

Anh đến em chiều qua
Ngoan chưa em ở nhà
Còn anh sao hư quá
Vì dáng em kiêu sa
Anh đón em chiều nay
Hoa trên môi đong đầy
Kìa anh, anh hư quá
Nhưng vì em cơ mà

Vì ai lòng vấn vương
Sao nhớ nhung sầu thương
Xa dáng em sân trường
Trời làm mưa nhớ thương
Ngồi bên trường sáng nay
Không có em cầm tay
Ôi nhớ nhung dâng đầy
Tình yêu sao đắng cay
Tình yêu sao đắng cạy

Update by: Thong Tran

den em chieu qua
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.