Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

duong tinh nhieu loi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

baotuan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song duong tinh nhieu loi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Kiếp bọt bèo anh chỉ làm hoen giòng nước trong
Kiếp lầm than anh chỉ làm sang ngang cuộc tình
Khi yêu em tình rất mong manh,
Như sương mai đọng trên lá cành
Càng yêu em thấy đơn côi
Thôi yêu em thấy thân lạc loài
Hỏi người sao mãi ôm nhiều bóng hình

ĐK:
Không anh, nếu không anh, em vẫn còn nhiều cuộc vui
Không anh, nếu không anh, em tựa vai ai gốỉ
Du dương ru lời tình ca, ngân nga bao cung điệu say
Đường tình nhiều lối, em sẽ về đâủ

Đẫm giọt sầu cho tình ta đâu là bến bờ
Khóc ngày mai, anh chỉ còn tương lai đợi chờ
Trong đêm mơ, một cõi bơ vơ
Mây giăng trên muôn lối mịt mờ
Càng yêu em bước chơ vơ
Yêu em nên xác thân dại khờ
Rồi người sẽ mãi ơ thờ với tình

(Trở lại ĐK)

Không anh, nếu không anh
Không anh, nếu không anh
Không anh, nếu không anh
Đường tình nhiều lối, em biết về đâụ..

Lâm Nhật Tiến trình bày

Update by: Thong Tran

duong tinh nhieu loi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.