Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

duong ve mien bac

tranthaihoa might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song duong ve mien bac. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Chiều nào áo tím nhiều quá
Lòng thấy rộn ràng nhớ nguờị..
Đường về miền Bắc bao cách xa
Nhìn về đường lối muôn khó khăn
Đây núi cao, đây suối sâu
Đây lá hoa, reo như ngàn sương
Đường về ngập gió tha phương
Tiếc đời gấm hoa ta đành quên
Màu sắc núi rừng …….
Qua bao rừng núi anh về đây
Nhớ nhau từng phút, yêu từng giâỵ..
Đường về miền Bắc xa xôị.. rừng núi
Ngân phím tơ lên mây cùng lả lơị..
Đường về miền Bắc xa xôị.. núị.. rừng (đồi)

Duy Trác trình bày

Update by: Thong Tran

duong ve mien bac
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer