Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

goi em trong mua


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

minhthuan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song goi em trong mua. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đi lang thang trong đường mưa mênh mang
Lúc không còn em nữa
Phố hoang vu lạnh lùng
Đi lang thang một mình anh dưới mưa
Nước mưa là nước mắt
Khóc cho cuộc tình ta
Em yêu ơi bao ngày qua chơi vơi
Vắng em rồi anh thấy phố xưa đông vời vợi
Đây công viên đây hàng hiên trú mưa
Những con đường đôi lứa
Có anh về đơn côi
Những con đường đôi lứa có anh về đơn côi
Là nước mắt khóc cho cuộc tình ta

Em, xa khuất nơi chân trời
Gọi em trong tiếng mưa rơi
Mưa đêm gió hoang liêu về gọi em hồn anh tái tê
Đi lang thang trong lòng mưa chưa tan
Quan chua buồn góc phố doan dua ai mà chờ
Mưa mưa ơi thôi thì mưa cứ rơi
Cứ dan trên mà cứ rơi tràn bờ môi
Em yêu ơi nơi nào không mưa rơi
Hãy che dùm anh nhé
Trai tim đau tình hoài
Em xa xôi mau về đây với anh
Tiếng mưa đìu hiu quan ho em hoài không nguôi

Update by: Thong Tran

goi em trong mua
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.