Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

goi nen huong yeu


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

minhthuan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song goi nen huong yeu. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Trả laị những ân tình xưa
Từng con đường lá rớt rơi ngập lối về
Từng ánh mắt, bao ước thề
Kỷ niệm đã in sâu trong lòng
Nghe tiếc nuôí dĩ vãng

Đường về phố khuya đìu hiu
Đèn đêm mờ bóng
Bước chân nghe não nề
Tìm đâu bước chân em về
Còn chăng tiếng ca nghe ngậm ngùi
Thương số kiếp buồn tênh

Ngày nào em đến
Vơí bước chân diụ dàng êm áií
Ngày nào em hát
Khúc ca ngọt ngào tựa lời thơ
Ngày nào hai đứa
Bước bên nhau dệt ước mơ
Mắt môi thầm trao duyên ước thề của lứa đôi

Giờ còn tiếng ca lẻ loi
Đường xưa còn đó
Bóng em đâu mất rồi
Mình tôi bước chân thẩn thờ
Lặng nghe nhớ thương dâng ngập hồn
Chuyện tình thưở xa xưa

Update by: Thong Tran

goi nen huong yeu
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.