Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

huong tham


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

tamdoan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song huong tham. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Moderato – Tự sự, lơi nhịp
Em 4/4

Khung cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ.
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm.
Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn taỵ
Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm
Bên ấy có người ngày mai ra trận,
Bên ấy có người ngày mai đi xạ

Nào ai đã một lần dám nóị
Hương bưởi thơm cho lòng bối rốị
Cô bé như chùm hoa lặng lẽ.
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêụ

Hai người chia tay sao chẳng nói điều chỉ
Mà hương thầm theo mãi bước người đỉ
Hai người chia tay sao chẳng nói một lờị
Mà hương thầm vương vấn mãi người đi!

Update by: Thong Tran

huong tham
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.