Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

im lang dem ha noi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

thuphuong might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song im lang dem ha noi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn ph?òng nhỏ
Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
Chỉ còn hơi ấm mối t´ình đầu
Anh đi có đôi lần nhìn lại
Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người

Update by: Thong Tran

im lang dem ha noi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.