Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

kiep hoa


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

khanhly might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song kiep hoa. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Trong vườn chiều êm nắng tươị
đàn bướm lượn bay tưng bừng
Màu cánh vàng xanh trắng hồng
Rung rinh lướt êm lẫn cùng sắc hoạ
Vui đùa lững lờ bên hoạ
Bầy én lượn bay tưng bừng.
Ngàn tiếng đồng ca vang lừng
Hầu như lãng quên tháng ngày dần trôị
Nhưng bên luống hoa
Kìa ai còn thở than.
Thương cho đời hoa khéo sao sớm nở tối tàn.
Mà giờ đây muôn hoa thắm tươi hương theo
gió đưa trong muôn sắc huy hoàng
Ai có ngờ đâu khi
ánh tà dương vắng sau màn sương.
Hoa lìa cành biếc hồn theo gió vương
Nhưng bên luống hoa
Kìa ai ngồi thở than
Lo thay hồng nhan giống hoa sớm nở tối tàn.
Trong vườn chiều êm nắng… tàn
đàn ai tơ vương.
Cho khuây mối sầu thương.

Update by: Thong Tran

kiep hoa
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.