Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

ky niem


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

camvan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ky niem. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Cho tôi lại ngày nào Trăng lên bằng ngọn cau Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo Phố xá vắng hiu hiu Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu .
Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê Hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre
Thấp thoáng vài con nghé , Tiếng nước dưới chân đê Tôi mê trời mây tía không nghe mẹ gọi về .
Cho tôi lại nhà trường bao nhiêu là người quen Không ai thù ai oán Ai cũng bảo tôi ngoan .
Tôi yêu thầy tôi lắm Nhớ tiếng nói vang vang Tôi theo tà áo trắng cô em bạn cùng đường
Cho tôi lại một mùa mưa đêm buồn ngoại ô Đêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô
Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ .
Cho tôi lại còn nhiều cho tôi lại tình yêu tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu
Cho tôi lòng non yếu dễ khóc dễ tin theo Cho tôi thời niên thiếu cho tôi lại ngày đầu
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sao Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau . Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau

Update by: Thong Tran

ky niem
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.