Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

lam lo


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

tuanvu might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song lam lo. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Thôi nhé đừng khơi chuyện cũ qua rồi
Để dòng nước mắt vô nghĩa mặn môi
Anh di về vui xây duyên mới
Có một người khóc bên đời
Chuyện tình dang dở hai nơị

Em khóc đời em lầm lỡ ban đầu
Nhịp cầu đã gẫy nước cuốn về đâu
Thân bọt bèo trôi theo năm tháng
Kiếp hoa nào rồi một sớm phai tàn
Buồn theo số phận bẽ bàng.

ĐK:

Em như kiếp ve sầu
Khóc thương mùa PHƯỢNG qua mau
Tình chết cho lòng đau
Thiên thu chẳng gặp nhau
Gió chiều gờn gợn quạnh hiu
Bàn chân bước cô liêu sao buồn đìu hiụ

Con bướm rồi bay vườn cũ lạnh lùng
Để sầu hoa héo thương kiếp phù dung
Thân bây giờ tím như hoa đã
Kỷ niệm nào một thuở đã già
Thời gian chết dần xót xạ..!!!!

Update by: Thong Tran

lam lo
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.