Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

lien khuc tinh buon


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

ngoclan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song lien khuc tinh buon. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Liên khúc tình buồn em hát cho anh
Những đên dài lạnh giá một mình
Một mình nằm chờ bước chân không còn đến

Những tiếng nhạc buồn như xé con tim
Những kỷ niệm còn mãi đắm chìm
Hình ảnh hiện về rủ buồn trong bóng đêm

Bây giờ đường mình rẽ đôi
Riêng em vẫn một mình mà thôi
Xa anh em sẽ còn ai trong vòng tay
Em sẽ quen với sự cô đơn
Em biết phải cần một thời gian
Nhưng đêm nay em cần anh
Anh ở đâủ

Liên khúc tình buồn em hát cho anh
Những đêm dài lạnh giá một mình
Một mình nằm chờ bước chân không còn đến

Những tiếng nhạc buồn như xé con tim
Những kỷ niệm còn mãi đắm chìm
Liên khúc tình buồn em hát cho anh.

Update by: Thong Tran

lien khuc tinh buon
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.