Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

moi tinh dau


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

shayla might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song moi tinh dau. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ.
Tóc em dài như gió mùa thụ
Ngày xưa, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ,
Theo năm tháng em lớn từng ngàỵ
Những kỷ niệm không bao giờ phaị
Và khi một ngày xuân em trở thành thiếu nữ,
Mối tình đầu mang hương sắc mùa thụ
Mùa thu, khi hoa sữa tan ven mặt hồ.
Khi tôi đã biết yêu lần đầu,
Tôi đã nói yêu em trọn đờị

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ,
Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thụ
Tôi đi xa thủ đô nhớ về người thiếu nữ.
Tôi thêm yêu quê mình,
Yêu những đêm thanh bình.
Hoa sữa thơm ven hồ,
Nhắc lại chuyện ngày xưạ
( ngàỵ..) ………..xưạ

Cứ mỗi khi thu về, hoa sữa thơm ven hồ,
nhắc lại chuyện tình xưa…

Update by: Thong Tran

moi tinh dau
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.