Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

mua pho


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

camly might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song mua pho. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Mưa, mưa về trên phố, giá buốt trong tim từng ngàỵ
Mưa, rơi làm giông tố, cuốn xô tình ta, a hạ
Mưa, rơi còn rơi mãi, mưa trút trong ta muộn phiền.
Mưa, mưa hoài không dứt, xót xa lòng tạ

Chiều một mình trên phố, lặng lẽ bước chân âm thầm.
Tìm lại con phố xưa, xa rồi ngày xuân đã mất.
Tìm lại con phố cũ, bờ mắt ướt trong men tình.
Tìm người xa lãng quên, không còn ngày đã qua ngàỵ
Ngồi ôm nỗi nhớ, con phố ta chờ.
Chờ anh xa mãi, bước chân lẻ loi

Update by: Thong Tran

mua pho
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.