Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

neu xa nhau


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

huyvu might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song neu xa nhau. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

If we part, Íll be like a cloud
and cry for you a rainy day
and the rain will wash away your tears
and the wind will take me far from here

If we part, I could be a stream
and go wherever I may go
but the stream would dry up with the sun
while the cloud would find somewhere to run

But then one day I would start the rain
and beg the sun to shine again
if to see your happy face look up my way
then I could never rain again

But I see the dream is at an end
And the snow is falling once again
As you go my heart is filled with pain
And I know that soon this cloud will rain

Nếu xa nhau, em xin làm mây thu
khóc anh… dài những tháng mưa ngâu
mưa thu buồn… buồn nơi em bấy lâu
gió thu sầụ.. hát bài ca nhớ nhau

Nếu xa nhau, em xin làm giòng sông
nhớ anh, nhiều những thoáng mênh mông
khúc sông buồn… buồn trời bao lá giong
tiếng mây chiều lạc loài luôn nhớ nhung

cùng tháng năm mình cùng trôi lững thững cuối trời
biết bao giờ thôi phiêu lãng
giữa thoáng mưa ngâu,
anh có nghe chăng bài tình cả
hôm nàọ.. em đã hát cho anh

trời đã sang đông, thôi em lòng yên vắng
những đêm dài mơ ước gió trăng

biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng
biết bao giờ đời em thôi dở dang
biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng
biết bao giờ đời em thôi dở dang

Update by: Thong Tran

neu xa nhau
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer