Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

ngay mai troi lai sang


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

havy might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ngay mai troi lai sang. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Một mai không có anh cùng em bên đờị
Lòng em nghe bao cơn sóng xộ
Là khi em bước trong giông tố tơi bờị
Chợt nghe tiếng chân sao lẻ loị
Một mai không có anh cùng em bên đờị
Là khi con tim như lá khộ
Và trên góc phố em chợt khóc phai tàn.
Vì bao giấc mơ thôi lià tan…
DK:
Dứng bơ vơ, dưới trăng mờ.
Bóng anh đâu sao chẳng thấỵ
Ngày anh xa khuất cho em cơn đau vùị
Có mây xám giăng ngang trờị
Bước chân em luôn nghi ngờ.
Đời sao mưa gió,
Và em đang cố quên đi kỷ niệm sầụ
Cố vươn tới tương lai hồng.
Bước theo anh nơi chân trờị
Mãi muôn đời .…

Update by: Thong Tran

ngay mai troi lai sang
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.