Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

ngay mua trong doi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

sydan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ngay mua trong doi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Hự.. hứ…. hứ hư hư hừ
há ha ha hà.

Mưa, từng giọt nhớ lang thang đậu trên phố vắng
Để vết thương đau hôm nao theo mưa về đâỵ
Mưa, chợt vở tan trong tay người
Rồi thành bọt nước
theo gió trôi vào niềm nhớ.
Một ngày ta đã yêu nhau trong tiếng mưa hôm nào
Rơi trên phố này lá rụng hàng cây
Vòng tay ngày ấy nụ hôn ngày ấy
Lẫn trong một vùng mưa trắng xóạ
Như tình yêu đã qua trong đời
Một thời ta đã cho nhau nụ cườị
Giờ đây gió mưa ngang trời
Giờ đây bão giông tơi bời
Mình ta đứng đây gào thét tên người
lẫn trong ngàn tiếng mưa xa vờị

Hứ hư hừ hứ….
Hứ hư hừ
yeah yeah yeah Hú hứ…
Hứ hư hừ hú hừ….

Giờ đây gió mưa ngang trời
Giờ đây bão giông tơi bời
Mình ta đứng đây gào thét tên người
lẫn trong ngàn tiếng mưa xa vờị

Hự.. hứ…. hứ hư hư hừ
há ha ha hà.

Tiếng mưa hôm nào rơi trên phố này lá rụng hàng cây
Vòng tay ngày ấy nụ hôn ngày ấy
Lẫn trong một vùng mưa trắng xóạ

Như tình yêu đã qua trong đời
Một thời ta đã cho nhau nụ cườị
Giờ đây gió mưa ngang trời
Giờ đây bão giông tơi bời
Mình ta đứng đây gào thét tên người
giửa trong ngàn tiếng mưa còn vang…

Hừ hư hừ hứ hừ….
Đứng đây gào thét tên người
lẫn trong ngàn tiếng mưa xa vời

Giờ đây gió mưa ngang trời
Giờ đây bão giông tơi bời
Mình ta đứng đây gào thét tên người
lẫn trong ngàn tiếng mưa xa vờị..

Update by: Thong Tran

ngay mua trong doi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.