Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

ngay tan hon


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

mytam might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ngay tan hon. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Em bên mình anh, lặng im dưới ban thờ
Và quanh chúng ta là vui sướng chan hoà.
Tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ già
Bao nhiêu tóc tơ, giờ đây đã kết sẹ

Ta bên mình nhau, rồi đi suối con đường
Đưa ta suốt đời về nơi xứ Thiên Đường
Về nơi tổ ấm nhờ ơn Đức cao vời, Ơn Mẹ Mari-ạ

Người yêu ơi ! Ơi người ! Người yêu dấu ơi !
Cùng bên nhau suốt đời, cùng chia sớt nỗi vui
Hay nỗi sầu, cùng cho nhau biết bao là yêu,
Ví dầu đời qua mau, với mái đầu, rồi đây sẽ trắng phaụ

Ôi vai kề vai, và tay nắm tay rồi,
Đời thôi vắng tanh, lẻ loi kết đôi rồi !
Từ nay nồng ấm, đời thôi hết u hoàị
Ave Mari-a
Ôi tình chăn gối bao la
Sẽ mang về mãi tận cõi già.

*****

Oui devant Dieu devant les hommes
Oui pour lamour que tu me donnes
Et pour qúun jour je te pardonne
Si malgré toi tu mabandonnes

Oui pour les joies et pour les peines
Et pour les lois qui nous enchaînent
Oui je promets quoi qúil advienne
De rester près de toi

Dans tes yeux je vois des larmes de joie
Et jentends en moi monter une voix
Mon Dieu qui veillez sur ma vie
Protégez mon amour je vous en prie

Oui devant dieu devant les hommes
Oui prends mes jours je te les donne
Et plus que tout mieux que personne
Je taimerai toujours
Et je prierai toujours
Ave Maria Ave Maria

Update by: Thong Tran

ngay tan hon
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.