Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

nhip dieu tinh yeu


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

vutuanduc might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song nhip dieu tinh yeu. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đôi mắt em đẹp như mơ
Nên gió trăng làm thơ
Cho ngất ngây hồn anh say
Cất bước theo tình mơ
Trong đó em là biển sóng vỗ
Trong đó anh là bờ đá, ngu ngơ dợi em
Mong sóng êm về đêm nay
Ru đá xanh ngủ yên
Mong gió đem tình thêm say
Mê đắm trong hồn đêm
Trong đó em là bờ cát mới
Trong đó anh là người tình cũ
Gặp nhau ta hòa ca
Từng nhip điệu của tình yêu
Khi anh nhìn đôi mắt đó
Ôi thế gian ngừng xoay
Anh mơ làm tia nắng ấm
Trong mắt em cuồng say
Mắt em như biển xanh
Để anh xin làm sóng
Từng ngày giờ hướng ra khơi
Đôi mắt em đẹp như mơ
Cho ấm êm hồn anh
Như cánh chim biển hân hoan
Tung cánh trong trời mơ
Trong đó anh là chàng nghệ sĩ
Trong đó em là bài hát mới
Gặp nhau ta hòa ca
Từng nhịp điệu của tình yêu

Update by: Thong Tran

nhip dieu tinh yeu
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.