Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

noi buon ngay vu quy


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

hoanglan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song noi buon ngay vu quy. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Mai mốt là ngày em vu quy
Sang sống vui cùng người mình yêu
Trọn câu ước hẹn thuở ban đầu
Nhưng sao lòng em lưu luyến
Thương chuỗi ngày sống đời vô tự

Man mác buồn vào ôm con tim
Mai phải xa lìa đàn em thơ
Làm sao vững dạ lúc theo chồng
Ai thay để sớm tối lo
Công cha và nghĩa Mẹ chưa đền.

ĐK:

Mai đây sống bên chồng
Làm thân gái lắm ruỉ may
Mười hai bến nước đục trong
Biết rơi về bến nào người ơi
Lòng tin có số mệnh
Và tình yêu giữa hai người
Vì đời lắm cảnh bể dâụ

Ai đã một lần lên xe hoa
Vui lắm nhưng buồn nào mau qua
Và ai có hiểu mới thương nhiều
Ai chưa lần may áo cưới
Vu quy nào tránh khỏi trong đờị..????

Update by: Thong Tran

noi buon ngay vu quy
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer