Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

o me ly


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

thaithanh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song o me ly. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Ô mê ly, mê ly
Ô mê ly, mê ly đời ta

Ô mê ly đời sống với cây đàn
Tình tính tang dạo phím rồi ca vang
Chiều êm êm nhìn phía xa mây ngàn
Giục lòng ta dạo khúc ca với đàn

Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi
Rồi cùng ta mưa đám cho tươi đời
Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi
Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui

Gió xuân đã về cùng tiếng hát tiếng cười
Thấp thoáng bóng người ngoài đám lúa cất lời
Thấy tiếng hát cười làn gió reo đến mời: "Người ơi đàn đi!"

Ô mê ly, mê ly
Ô mê ly, mê ly đời ta

Đứng dưới cánh đồng nhìn ánh nắng phớt hồng
Có tiếng hát trong từ đám lúa lướt về
Có tiếng đàn và có tiếng cười, đàn ta hòa vang

Ô mê ly, mê ly
Ô mê ly, khúc ca triền miên

Ô mê ly đời sống bao duyên tình
Trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh
Nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ
Đàn hòa vang tựa sóng xô đến bờ

Đường về thôn em bé vui câu ca
Giục hồn thơ tha thiết yêu quê nhà
Đàn cùng ta reo khúc ca chơi vơi
Nhạc còn vang nhịp nhàng đến ngàn đời

Update by: Thong Tran

o me ly
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.