Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

Ôi quê tôi !


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Lê Minh Sơn might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Ôi quê tôi !. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Ôi quê tôi vẫn còn mái nhà
Liêu xiêu liêu xiêu, thơm mùi khói chiều
Trong giấc mơ của tôi cánh diều no gió
Đi bên em bên em bắt chim sâu
Ôi quê tôi, vẫn còn cánh đồng
Xanh bao la lưng còng dáng mẹ
Xa xa nương dâu nong tằm ăn rỗi
Gió đông quang gánh rách áo em tôi
Tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ
Tìm điệu múa song tình cánh cò lả lơi
Thình thình thình thình trống hội ngoài đình
Tình tình tình tình ánh mắt em đưa
Ô hê hà … Ô hê há
Ánh mắt như dao cau liếc vào mỏm đá
Mai tuổi thơ tôi sắc ngọt
Ánh mắt em lung lay, sóng rượu quê rót đầy chống chếnh thân em
Ô hê hà .. Ô hê há
Ánh mắt em lung lay, sóng rượu quê rót đầy chống chếnh quê tôi … quê tôi… quê tôi.

Update by: Ruby

Ôi quê tôi !

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.