Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

sao bien

khanhly might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song sao bien. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Chiều nay người phiêu lãng nhìn sóng xa mờ.
Trên tàu lênh đênh kiếp giang hồ.
Lòng mơ tới khắp bến bao phương trời tình lưu luyến.
Nghe tiếng trùng dương hát thiết tha không bờ.
Sóng nước ru thêm bềnh bồng.
Gió lướt theo mây hồng.
Men say dâng ngàn lòng.
Quên bao lạnh lùng.
Khói thuốc bay như hẹn hò.
Nhớ đến câu mong chờ.
Đêm đêm ta ngồi ngắm ánh sao lên mơ về nơi xạ

Update by: Thong Tran

sao bien
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer